עמוד:151

7 השלימו את הטבלה . דוגמה 50 % מהפסים שלי לבנים . 8 קראו כל טענה והחליטו : ייתכן או לא ייתכן . נמקו מדוע . א 80 % | מתלמידות כיתות ו ' לבשו בכנס חולצה לבנה , ו – % 25 מתלמידות כיתות ו ' לא לבשו בכנס חולצה לבנה . ב | בבית הספר מתקיימים אחרי הלימודים שלושה חוגים : ציור , אמנות ודרמה . % 60 מהתלמידות משתתפות בחוג ציור , ובחוג הדרמה משתתפות יותר תלמידות מאשר בחוג האמנות . ג | בחנות מכרו את כל הספרים בהנחה של % . 10 הספר שרצה דן לקנות עלה 100 ש "ח לפני ההנחה ו – 75 ש " ח אחרי ההנחה . ד | מיכל פתרה נכון % 90 מהשאלות במבחן באנגלית , ורותי פתרה נכון % 80 מהשאלות במבחן בחשבון . מיכל פתרה נכון פחות שאלות מאשר רותי . ה | קניתי זר פרחים ובו 15 פרחים . אחרי שבוע נבלו % 50 מהפרחים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר