עמוד:133

2 כתבו כל תרגיל במאונך . פתרו ובדקו בעזרת תרגיל כפל מתאים . | 3 . 75 : 15 = א = | 14 . 28 : 0 . 7 ב = | 502 . 25 : 0 . 25 ג = | 34 . 05 : 2 . 5 ד | 703 . 5 : 1 . 05 = ה = | 1 . 69 : 1 . 3 ו = | 3 : 0 . 4 ז = | 5 : 1 . 25 ח דיון מה מיוחד בתרגילים ז ו – ח ? 3 לפניכם אוסף תרגילים : אילו מהם אתם יכולים לפתור בעל – פה ? פתרו אותם . פתרו גם את התרגילים האחרים . בדקו כל פתרון בעזרת תרגיל כפל מתאים או בעזרת מחשבון . | 7 : 0 . 01 = א = | 1 : 0 . 25 ב = | 8 . 3 : 0 . 1 ג = | 7 . 5 : 1 . 5 ד = | 82 . 4 : 0 . 4 ה = | 72 . 36 : 1 . 2 ו | 12 : 2 . 5 = ז = | 12 : 2 . 4 ח = | 3 . 4 : 0 . 5 ט = | 0 . 5 : 0 . 25 י = | 0 . 1 : 0 . 01 יא = | 5 : 1 . 25 יב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר