עמוד:131

5 השלימו × 10 או × 100 לקבלת תרגילים פתורים נכון . | 12 . 45 = 1 , 245 א | 1 . 3 = 130 ב | 0 . 2 = 20 ג | 1 . 03 = 10 . 3 ד הסבירו איך קבעתם את החלטתכם בכל סעיף . בדקו את תשובותיכם בעזרת אומדן . 6 כפלו ב – 10 או ב – 100 לקבלת המספר השלם הקטן ביותר האפשרי ופתרו . | 12 . 3 × = א = × | 0 . 03 ב = × | 72 . 4 ג | 3 . 12 × = ד = × | 4 . 1 ה = × | 3 . 08 ו 7 בין התרגילים האלה יש גם תרגילים שעדיין לא למדתם לפתור . שערו בכל סעיף אם תוצאות שני התרגילים שוות , סמנו ביניהם = או = , והסבירו את שיקוליכם . | 32 . 5 : 2 . 5 325 : 25 א | 24 . 73 : 0 . 1 247 . 3 : 1 ב | 72 . 75 : 0 . 75 7 , 275 : 75 ג | 0 . 25 : 0 . 1 25 : 1 ד | 125 . 3 : 5 1 , 253 : 5 ה | 144 . 144 : 0 . 12 14 , 414 . 4 : 12 ו בדקו את תשובותיכם ( אפשר להיעזר במחשבון . ) 8 השלימו מספרים מתאימים . | 12 : 2 . 5 = : 25 א | 12 : 0 . 3 = : 3 ב | 1 . 23 : 0 . 1 = : 1 ג | 12 : 0 . 03 = : 3 ד | 12 . 5 : 0 . 5 = : 5 ה | 12 . 2 : 0 . 05 = : 5 ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר