עמוד:128

8 אומדן תוצאות התבוננו בתרגילים האלה ושערו : תוצאתם של אילו מהתרגילים שווה בערך ל – ? 1 תוצאתם של אילו מהתרגילים שווה בערך ל – ? 10 תוצאתם של אילו מהתרגילים שווה בערך ל – ? 100 | 3 . 45 : 4 = א = | 34 . 5 : 4 ב = | 34 . 5 : 40 ג = | 345 . 5 : 40 ד = | 202 . 25 : 20 ה | 237 . 5 : 25 = ו = | 2 . 37 : 2 ז = | 237 . 5 : 250 ח = | 2 , 237 . 25 : 25 ט = | 23 . 75 : 25 י בדיקה אם לא טעיתם , מצאתם : חמישה תרגילים שתוצאתם שווה בערך ל – , 1 ארבעה תרגילים שתוצאתם שווה בערך ל – , 10 ורק תרגיל אחד שתוצאתו שווה בערך ל – . 100 דיון האם בעזרת אומדן היה אפשר לדעת מי מהילדים צדק בפתרונו בפעילות ? 5 הסבירו . 9 השלימו את התשבצים : פתרו את תרגילי הכפל שבשורות ואת תרגילי החילוק שבטורים . הכינו תשבצים דומים משלכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר