עמוד:126

| 13 . 7 : 5 = א = | 7 . 72 : 4 ב = | 17 . 2 : 8 ג = | 13 . 7 : 4 ד | 123 . 12 : 5 = ה = | 137 . 1 : 12 ו = | 21 : 4 ז = | 101 : 20 ח בדיקה אלה תוצאות התרגילים לא לפי הסדר : 3 . 542 5 . 50 11 . 542 5 . 52 24 . 462 2 . 51 2 . 47 1 . 93 5 צילה , יעל , יהודית ומיכל פתרו את התרגיל = , 27 . 37 : 7 אבל רק אחת מהן פתרה אותו נכון . הנה הפתרונות של הילדות : א . מי מהילדות פתרה נכון ? הסבירו איך אפשר לדעת . ב . נסו להסביר מה השגיאה בכל אחד מהפתרונות השגויים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר