עמוד:124

חילוק מספר עשרוני במספר שלם הנה דוגמה לתהליך הפתרון של תרגיל חילוק של מספר עשרוני במספר שלם במאונך . התרגיל : = 697 . 25 : 5 בשלב ראשון מחלקים את השלמים . כשמסיימים לחלק את השלמים ( את היחידות ) , כותבים נקודה בתוצאה וממשיכים לחלק את העשיריות . 2 יחידות ועוד 2 עשיריות הן 22 עשיריות . מחסרים 20 עשיריות מ – 22 עשיריות . ממשיכים לחלק גם את המאיות . 2 עשיריות ועוד 5 מאיות הן 25 מאיות . מחסרים 25 מאיות מ – 25 מאיות . בודקים את התוצאה בעזרת תרגיל כפל : × 139 . 5 45 697 . 25 הפתרון : 697 . 25 : 5 = 139 . 54 דיון מהי משמעות הנקודה שכותבים בתוצאה לאחר שמסיימים לחלק את המספרים השלמים ? 1 כתבו כל תרגיל במאונך . פתרו ובדקו בעזרת תרגיל כפל מתאים . | 842 . 1 : 3 = א = | 109 . 6 : 8 ב = | 345 . 5 : 25 ג | 12 . 35 : 5 = ד = | 3 , 613 . 44 : 12 ה = | 347 . 8 : 20 ו | 152 . 55 : 15 = ז = | 305 . 1 : 3 ח = | 72 . 63 : 3 ט בדיקה אלה תוצאות התרגילים לא לפי הסדר : 301 . 21 101 . 7 13 . 28 17 . 93 280 . 7 24 . 12 2 . 74 10 . 71 13 . 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר