עמוד:119

7 א . נפחה של תיבה הוא 312 . 6 סמ " ק . מצאו את שטח הבסיס של התיבה , אם גובה התיבה הוא 3 ס " מ . ב . אורכה של אחת מצלעות הבסיס של אותה התיבה הוא 4 ס " מ . מהו אורכה של הצלע האחרת של בסיס התיבה ? 8 רכבת שנוסעת במהירות קבועה עוברת מרחק של 6 . 12 ק " מ ב – 6 דקות . א . איזה מרחק הרכבת עוברת ב – 3 דקות ? ב . איזה מרחק הרכבת עוברת ב – 2 דקות ? ג . בכמה זמן תעבור הרכבת מרחק של 4 . 08 ק " מ ? 9 קטנוע שנוסע במהירות קבועה עובר מרחק של 24 . 24 ק " מ ב – 12 דקות . א . איזה מרחק הקטנוע עובר ב – 6 דקות ? ב . איזה מרחק הקטנוע עובר ב – 3 דקות ? ג . בכמה זמן יעבור הקטנוע מרחק של 18 . 18 ק " מ ? 10 פתרו . | 2 . 3 × = 6 . 9 א | 15 . 5 : = 3 . 1 ב | 25 : = 2 . 5 ג | : 7 = 2 . 11 ד | 1 . 6 × = 8 ה | 102 . 12 : = 34 . 04 ו אתגר 11 כתבו מספרים בשולי טבלת הכפל כך שסכום המספרים שיתקבלו במשבצות הלבנות יהיה . 3 מצאו לפחות שלוש אפשרויות שונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר