עמוד:117

3 מקנקן שבו 1 . 5 ליטרים מיץ מזגו 0 . 25 ליטר מיץ לכל כוס . לכמה כוסות הספיקה כמות המיץ שבקנקן ? כתבו תרגיל מתאים , פתרו וענו . שאלתי את עצמי כמה פעמים 0 . 25 ליטר יש ב – 1 . 5 ליטר : 0 . 25 × 6 = 1 . 5 אם כך : 1 . 5 : 0 . 25 = 6 אני נעזרתי במה שלמדנו בשברים פשוטים . זה התרגיל המתאים במספרים עשרוניים : = 1 . 5 : 0 . 25 כדי לפתור כתבתי אותו בשברים פשוטים : = 1 1 2 : 1 4 תרגיל מסוג זה כבר למדנו לפתור : 3 2 : 1 4 = 3 2 × 4 1 = 6 דיון מי פתר נכון ? הסבירו . 4 פתרו . ( אתם יכולים לפתור בדרך של יעל , בדרך של איילה או בדרך אחרת . ) | 2 . 64 : 2 = א = | 5 : 0 . 2 ב = | 4 . 3 : 2 ג = | 3 : 0 . 5 ד = | 6 . 75 : 0 . 25 ה = | 0 . 3 : 5 ו אתגר | 8 . 48 : 4 = ז = | 2 . 7 : 9 ח = | 2 . 5 : 5 ט = | 4 : 0 . 5 י = | 15 . 3 : 3 יא = | 12 . 12 : 12 יב אתגר | 2 . 18 : 2 = יג = | 1 . 25 : 0 . 25 יד = | 100 . 5 : 0 . 5 טו = | 25 . 25 : 5 טז = | 0 . 4 : 40 יז אתגר = | 80 . 80 : 8 יח אתגר יעל איילה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר