עמוד:116

חישובים בעל –פה עם המורה 1 לפניכם דוגמה לבעיית חילוק ופתרונה : מסרט שאורכו 4 . 8 מטרים הכינו 4 רצועות שוות באורכן . מה היה אורכה של כל רצועה ? תרגיל : 4 . 8 : 4 = 1 . 2 תשובה : אורכה של כל רצועה היה 1 . 2 מטרים . דיון נסו להיעזר בפתרון הבעיה שלמעלה כדי לפתור את הבעיה הזאת : מחלקים 4 . 8 מטרים סרט לרצועות כך שאורך כל רצועה הוא 1 . 2 מטרים . כמה רצועות הכינו ? כתבו תרגיל מתאים ופתרו . 2 א . פתרו את הבעיה . כתבו תרגיל מתאים ותשובה . מסרט שאורכו 7 . 5 מטרים הכינו רצועות שאורך כל אחת מהן 1 . 5 מטרים . כמה רצועות הכינו ? ב . נסו לפתור בעיה זו על סמך פתרון הבעיה הקודמת : מסרט שאורכו 7 . 5 מטרים הכינו 5 רצועות שוות באורכן . מה היה אורכה של כל רצועה ? כתבו תרגיל מתאים ותשובה . דיון רבקה פתרה את בעיה ב כך : 7 . 5 : 5 = ( 5 + 2 . 5 ) : 5 = 1 + 0 . 5 = 1 . 5 הסבירו את הדרך של רבקה . ד חילוק מספרים עשרוניים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר