עמוד:112

8 מתחת לכל תרגיל רשומים שלושה מספרים שאחד מהם הוא תוצאת התרגיל . בלי לפתור את התרגיל בחרו את התוצאה המתאימה והסבירו . דוגמה הסבר : שני הגורמים בתרגיל קטנים מ – 0 . 9 × 0 . 27 = , 1 ולכן המכפלה צריכה להיות קטנה מכל אחד מהם . 0 . 243 0 . 543 1 . 43 | 0 . 83 × 1 . 9 = א 0 . 697 1 . 577 2 . 177 = | 0 . 17 × 0 . 7 ב 0 . 919 0 . 219 0 . 119 | 14 . 5 × 1 . 03 = ג 14 . 435 14 . 935 0 . 935 = | 0 . 02 × 1 . 1 ד 0 . 022 0 . 012 1 . 22 9 בתוצאות של התרגילים האלה חסרה הנקודה העשרונית . מצאו את מקומה בעזרת אומדן והוסיפו את סימן השוויון . דוגמה 6 . 2 × 10 . 05 6231 בעזרת אומדן מחשבים בערך : 6 10 = 60 מכאן : 26 0510 = 3162 | 10 . 08 × 5 504 א | 3 . 02 × 21 . 4 64628 ב | 0 . 135 × 8 108 ג | 11 . 8 × 3 . 5 413 ד | 0 . 5 × 84 . 3 4215 ה | 101 × 1 . 12 11312 ו | 5 . 5 × 2 . 17 11935 ז | 4 . 39 × 1 . 6 7024 ח בדיקה בדקו במחשבון את פתרונותיכם לפעילויות 8 ו – . 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר