עמוד:109

כפל מספר עשרוני במספר עשרוני 1 תרגילי כפל כאלה עדיין לא למדתם לפתור . מה חדש בסוג זה של תרגילים ? נסו למצוא דרך לפתרונם . = | 0 . 13 × 0 . 4 ג = | 0 . 5 × 0 . 12 ב = | 0 . 3 × 0 . 7 א עם המורה כך פתרו אורנה ולאה את תרגיל ג = . 0 . 13 × 0 . 4 אורה פתרה בעזרת כפל שברים : לאה פתרה בעזרת כפל שלמים והסבירה : אני יודעת לפתור בשלמים את תרגיל הכפל הזה : . 13 × 4 = 25 את הגורם הראשון בתרגיל המקורי ( 0 . 13 ) הגדלתי פי , 100 ואת הגורם השני ( 0 . 4 ) הגדלתי פי , 10 כלומר , התוצאה שקיבלתי ( 52 ) גדולה פי 010 × 10 ) 1 , 000 ) מן התוצאה של התרגיל בשלמים . לכן עלי להקטין אותה פי . 52 : 1 , 000 = 0 . 052 : 1 , 000 מכאן : . 0 . 13 × 0 . 4 = 0 . 052 דיון מי מתלמידי הכיתה פתר בדרך של אורה ? מי מתלמידי הכיתה פתר בדרך של לאה ? מי מתלמידי הכיתה פתר בדרך אחרת ? מהי הדרך ? 2 פתרו בעזרת כפל שברים . | 3 . 21 × 0 . 04 = ג = | 1 . 5 × 0 . 1 ב = | 0 . 07 × 0 . 21 א 3 פתרו בעזרת כפל שלמים . = | 0 . 09 × 0 . 9 ג = | 0 . 8 × 3 . 03 ב = | 1 . 25 × 0 . 06 א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר