עמוד:106

18 סמנו < או > בין התרגיל לבין המספר בכל שורה בלי לחשב את תרגיל הכפל . פתרו את תרגילי הכפל ובדקו אם סימנתם נכון . דיון מה משותף לכל ההשוואות האלה ? בכל סעיף יש שתי השוואות . במה הן דומות ובמה הן שונות ? כשכופלים מספר נתון במספר גדול מ – - 1 האם התוצאה גדולה מהמספר הנתון או קטנה ממנו ? הסבירו . כשכופלים מספר נתון במספר קטן מ – - 1 האם התוצאה גדולה מהמספר הנתון או קטנה ממנו ? הסבירו 19 השלימו מספרים עשרוניים מתאימים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר