עמוד:104

13 נסו לפתור את תרגילי הכפל . הסבירו איך פתרתם כל תרגיל . | 1 . 4 × 3 = א | 2 × 2 . 25 = ב | 4 × 1 . 23 = ג עם המורה הדסה , חנה ודינה פתרו את תרגיל ב = . 2 × 2 . 25 הדסה פתרה בדרך של חיבור חוזר : 2 × 2 . 25 = 2 . 25 + 2 . 25 = 4 . 5 חנה פתרה בעזרת כפל שברים : 2 × 2 . 25 = 2 × 2 25 100 = 2 × 2 1 4 = 4 1 2 = 4 . 5 4 0 . 5 דינה פתרה בעזרת פילוג : 2 × 2 . 25 = 2 × ( 2 + 0 . 25 ) = 2 × 2 + 2 × 0 . 25 = 4 . 5 דיון מי מתלמידי הכיתה פתר בדרך של הדסה ? מי מתלמידי הכיתה פתר בדרך של חנה ? מי מתלמידי הכיתה פתר בדרך של דינה ? מי מתלמידי הכיתה פתר בדרך אחרת ? מהי הדרך ? 14 פתרו בדרך של חיבור חוזר . = | 2 × 1 . 26 ג = | 1 . 02 × 4 ב = | 3 × 5 . 4 א פתרו בעזרת כפל שברים . = | 10 . 31 × 4 ו = | 6 × 1 . 14 ה = | 2 × 4 . 34 ד פתרו בעזרת פילוג . = | 7 × 6 . 3 ט = | 10 × 4 . 08 ח = | 5 × 6 . 12 ז בדיקה אלה תוצאות התרגילים לא לפי הסדר : 4 . 08 41 . 24 44 . 1 8 . 68 16 . 2 30 . 6 6 . 84 40 . 8 2 . 52

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר