עמוד:102

אתגר 4 לפניכם שלושה תרגילים . בלי לפתור אותם , נסו לקבוע : לאיזה תרגיל התוצאה הגדולה ביותר ? לאיזה תרגיל התוצאה הקטנה ביותר ? = | 12 × 0 . 9 ג = | 8 × 0 . 4 ב = | 0 . 9 × 8 א פתרו את התרגילים ובדקו את תשובותיכם . 5 פתרו את המשוואות . שימו לב , בכל הסעיפים המכפלה היא . 2 . 4 נסו למצוא עוד תרגילי כפל שהתוצאה שלהם היא . 2 . 4 6 כתבו כמה שיותר תרגילי כפל של מספר שלם במספר עשרוני שהתוצאה שלהם היא . 3 . 6 7 לראובן יש מפה בקנה מידה של 1 ) 1 : 70 , 000 ל – . ( 70 , 000 א . כמה ס " מ במציאות מייצג 1 ס " מ במפה ? ב . כמה ק " מ במציאות מייצג 1 ס " מ במפה ? ג . השלימו את הטבלה במחברת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר