עמוד:98

3 פתרו כל תרגיל והשלימו את התוצאה בטבלה העשרונית . | 203 . 5 : 100 = א | 59 : 100 = ב | 2 , 306 : 100 = ג | 1 , 000 . 6 : 100 = ד ! כשמחלקים מספר ב – , 100 הערך של כל ספרה קטן פי , 100 וזה נראה כאילו מזיזים את הנקודה העשרונית שני מקומות שמאלה . 4 את המספר 4 , 100 . 6 חילקנו ב – . 4 , 100 . 6 : 100 = 41 . 006 : 100 ערך הספרה 4 במספר 4 , 100 . 6 הוא . 4 , 000 מהו ערך הספרה 4 בתוצאה ? מהו ערך הספרה 6 במספר ? 4 , 100 . 6 מהו ערך הספרה 6 בתוצאה ? מהו ערך הספרה 1 במספר ? 4 , 100 . 6 מהו ערך הספרה 1 בתוצאה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר