עמוד:97

חילוק ב –100 נחמה מתארת כיצד היא פותרת תרגילי חילוק ב – . 100 חילוק ב – 100 אני יודעת : אני מחלקת ב – 10 ושוב מחלקת ב – . 10 אפשר לפתור את התרגיל = 57 . 8 : 100 בעזרת שני תרגילים : התרגיל הראשון : 57 . 8 : 10 = 5 . 78 התרגיל השני : 5 . 78 : 10 = 0 . 578 וזה הפתרון ! אפשר לפתור גם בתרגיל שרשרת אחד כך : 57 . 8 : 100 = ( 57 . 8 : 10 ) : 10 = 5 . 78 : 10 = 0 . 857 1 פתרו את התרגילים . | 106 : 10 = א = 106 : 100 = | 0 . 6 : 10 ב = 0 . 6 : 100 | 40 . 5 : 10 = ג = 40 . 5 : 100 = | 0 . 04 : 10 ד = 0 . 04 : 100 2 פתרו את תרגילי החילוק . = | 5 . 2 : 100 ה = | 52 : 100 ג = | 307 : 100 א = | 30 . 7 : 100 ו = | 234 : 100 ד = | 2 , 340 : 100 ב בדיקה אלה תוצאות התרגילים לא לפי הסדר : 23 . 4 0 . 052 0 . 52 3 . 07 0 . 307 2 . 34

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר