עמוד:89

כפל ב – 1 , 000 1 כפלו ב – . 1 , 000 = | 0 . 008 × 1 , 000 ג = | 0 . 03 × 1 , 000 ב = | 0 . 3 × 1 , 000 א 2 כפלו ב – . 1 , 000 | 1 , 000 × 101 . 6 = א = | 0 . 023 × 1 , 000 ב | 5 . 76 × 100 = ג = | 1 , 000 × 30 . 07 ד | 340 . 007 × 1 , 000 = ה = | 1 , 000 × 11 . 11 ו 3 המירו לפי יחידת המשקל המבוקשת . כתבו תרגיל מתאים . דוגמה 30 . 004 ק " ג = 30 , 004 גרם 30 . 004 1 , 000 = 30 , 004 א 12 . 3 | ק " ג = גרם ב 0 . 002 | טונה = ק "ג ג 0 . 05 | טונה = ק "ג ד 0 . 85 | ק " ג = גרם ה 103 . 5 | ק " ג = גרם ו 508 . 67 | טונות = ק "ג 4 מתחת לכל תמונה נתון המשקל של העצם בלי יחידת המידה . הוסיפו את יחידת המידה המתאימה מבין היחידות האלה : טונות , ק " ג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר