עמוד:87

! כשכופלים מספר ב – , 100 הערך של כל ספרה גדל פי , 100 וזה נראה כאילו מזיזים את הנקודה העשרונית שני מקומות ימינה . 7 את המספר 403 . 98 כפלנו ב – 403 . 98 × 100 = 40 , 398 : 100 ערך הספרה 4 במספר 403 . 98 הוא 400 ובתוצאה הוא . 40 , 000 מהו ערך הספרה 9 במספר ? 403 . 98 מהו ערך הספרה 9 בתוצאה ? מהו ערך הספרה 8 במספר ? 403 . 98 מהו ערך הספרה 8 בתוצאה ? 8 פתרו בכל טור את התרגיל הראשון , רדו עם התוצאה והמשיכו לפתור . בדיקה האם בסוף כל סעיף קיבלתם תרגיל פתור נכון ? 9 פתרו את התרגילים . | 10 . 01 × 010 = א = | 10 × 30 . 93 ב | 0 . 456 × 010 = ג = | 100 × 0 . 3 ד | 100 × 1 . 830 = ה = | 20 . 06 × 010 ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר