עמוד:86

5 פתרו את התרגילים . | 60 . 3 × 100 = ( 60 . 3 × 10 ) × 10 = א = | 2 . 07 × 100 = ( 2 . 07 × 10 ) × 10 ב = | 6 . 95 × 100 ג | 0 . 945 × 100 = ד = | 604 . 3 × 100 ה = | 0 . 12 × 100 ו 6 פתרו כל תרגיל והשלימו את התוצאה בטבלה העשרונית . | 306 . 5 × 100 = א | 570 . 96 × 100 = ב | 570 × 100 = ג | 57 . 95 × 100 = ד דיון בכל תרגיל כפלתם מספר ב – . 100 השוו בין המספר שכפלתם ובין התוצאה של תרגיל הכפל : האם בשני המספרים יש אותן ספרות ? האם ערך הספרות נשמר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר