עמוד:81

3 פתרו את התרגילים לפי הסדר . 4 כתבו את המספרים שלמטה במקומות המתאימים בתרגילים . = × 10 = × 10 = × 10 = × 10 0 . 007 0 . 03 0 . 003 0 . 07 0 . 3 0 . 07 3 0 . 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר