עמוד:79

לקראת טבלות עשרוניות 1 השלימו בטבלה מספרים שונים הגדולים מ – 990 וקטנים מ – 1 , 100 ובכולם ספרת העשיריות היא . 6 דוגמה 2 כתבו את הפירוק העשרוני של כל מספר . אפשר להיעזר בטבלאות . דוגמה | 80 . 026 = ג = | 75 . 203 ד | 13 . 45 = א = | 120 . 03 ב 3 בכל סעיף כתבו מספר עשרוני מתאים וכתבו גם את הפירוק העשרוני שלו . א | מספר עשרוני גדול מ – 500 וקטן מ – . 500 . 1 ב | מספר עשרוני גדול מ – 20 . 04 וקטן מ – . 20 . 05 ג | מספר עשרוני גדול מ – 2 1 4 וקטן מ – . 2 1 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר