עמוד:78

8 קבעו בכל סעיף : האם זה ייתכן ? א | עובי הספר הוא 50 מ " מ . ב | גובה בית המגורים הוא 90 ק " מ . ג | אורך העיפרון הוא 8 מ " מ . ד | הגובה של איש הוא 1 , 750 מ " מ . ה | הלכתי 2 , 000 , 000 מ " מ במשך שעה . שימו לב : אורך הצלע של כל משבצת בדף חשבון הוא 5 מ " מ . 9 לפניכם רשת משבצות - אורך הצלע של כל משבצת הוא 5 מ " מ . חשבו את ההיקף של כל צורה . דוגמה ההיקף : 1 דצ " מ ו – 3 ס "מ 10 סרטטו על דף משובץ במחברתכם את המצולעים האלה : א | סרטטו מרובע שהיקפו 2 דצימטרים . ב | סרטטו ריבוע שהיקפו 2 דצימטרים ו – 4 סנטימטרים . ג | סרטטו שלושה מלבנים שונים שההיקף של כל אחד מהם הוא 40 סנטימטרים . כתבו את שטחו של כל מלבן ( בסמ " ר ) . לאיזה משלושת המלבנים השטח הקטן ביותר ? ד | סרטטו מצולע ששטחו 9 סמ " ר . מהו היקפו של המצולע שסרטטתם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר