עמוד:75

כפל וחילוק מספרים עשרוניים תוכן העניינים א . כפל מספרים עשרוניים ב – , 10 ב – 100 וב – 67 1 , 000 טבלות התאמה במספרים שלמים 67 כפל ב – 08 10 כפל ב – 58 100 כפל ב – 98 1000 ב . חילוק מספרים עשרוניים ב – 10 וב – 19 100 חילוק ב – 19 10 חילוק ב – 79 100 ג . כפל מספרים עשרוניים 110 כפל מספר עשרוני במספר שלם 110 כפל מספר עשרוני במספר עשרוני 910 כפל מספרים עשרוניים במאונך 311 ד . חילוק מספרים עשרוניים 611 חישובים בעל – פה 611 חילוק מספר עשרוני במספר שלם 412 חילוק במספר עשרוני 213 כתיבת שבר פשוט בכתיב עשרוני 014 ה . מספר עשרוני מחזורי 214 שוב חישוב 514

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר