עמוד:74

4 כתבו = או = בין שני התרגילים שבכל סעיף . 5 נתון התרגיל . 420 × 360 בכל סעיף כתבו שני תרגילים מתאימים שתוצאתם שווה לתוצאת התרגיל הנתון . 6 בלי לפתור את התרגילים ענו : לאילו מהתרגילים יש אותה תוצאה כמו לתרגיל ? 32 × 54 | 2 × 54 + 30 א | 54 × 19 + 54 × 13 ב | 53 × 32 + 32 ג | ( 20 + 34 ) × 32 ד | 32 × 60 - 6 ה | 40 × 32 + 32 × 14 ו | 30 × 54 + 2 × 54 ז | 33 × 54 - 54 ח ( | ( 16 + 16 ) (× 27 + 27 ט | 31 × 53 + 32 + 54 י

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר