עמוד:72

! בתרגיל שיש בו סוגריים - קודם פותרים את מה שבסוגריים . 3 פתרו לפי הכללים של סדר הפעולות . דוגמאות 3 (× 20 - 14 ) : 2 = 3 6 : 2 = 18 : 2 = 9 ( 12 + 3 ×) 5 = 51 5 = 75 | 50 - ( 5 + 6 ) = א = | ( 900 - 800 ×) 700 ב = ( | 4 (× 10 + 11 ג = ( | 72 : ( 1 + 2 ד | ( 140 + 110 ) : 25 = ה = | 2 (× 4 + 6 ) × 8 ו = ( | 100 (× 50 - 4 × 5 ז = ( | 48 - ( 48 - 20 - 18 ח 4 הוסיפו סוגריים כך שתתקבל התוצאה . 100 | 40 + 10 × 10 - 8 = א = | 300 + 100 : 2 × 2 ב | 30 + 60 : 3 + 70 = ג = | 200 - 80 - 40 - 20 ד 5 תרגילים שיש בהם 0 או 1 פתרו . | 0 : 10 = א = | 10 : 0 ב = | 10 : 1 ג = | 1 : 10 ד | 8 × 3 × 0 × 117 = ה = | 45 : 9 : 1 ו = | ( 96 + 78 ) : 0 ז = | 108 - 0 : 16 ח | 12 × 0 + 21 × 1 = ט = | 2 , 035 : 2 , 035 + 1 י = | 0 : 1 + 0 : 100 יא = | 1 : 0 + 100 : 0 יב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר