עמוד:71

שוב חישוב סדר פעולות החשבון 1 פתרו . בכל אחד מהתרגילים שפתרתם יש רק פעולות חיבור וחיסור או רק פעולות כפל או חילוק . האם פתרתם כל תרגיל לפי סדר הפעולות משמאל לימין ? ! בתרגיל שיש בו גם פעולות חיבור וחיסור וגם פעולות כפל או חילוק ( ללא סוגריים ) - קודם פותרים את פעולות הכפל והחילוק . 2 פתרולפיהכלל . דוגמאות 12 + 3 × 5 = 12 15 = 27 3 × 6 - 14 : 2 = 18 - 7 = 11 התבוננו בתרגילים שפתרתם : אילו מהתרגילים פותרים לפי הסדר משמאל לימין אף שיש בהם גם פעולות כפל או חילוק וגם פעולת חיבור או חיסור ? הסבירו זאת . בדיקה אלה תוצאות התרגילים שבפעילויות 1 ו – 2 לא לפי סדר התרגילים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר