עמוד:67

7 מה המחיר ? היעזרו בטבלה , בישרי מספרים ובתרגילים וענו . 1 ק " ג עגבניות עולה 4 1 2 ש " ח . א | כמה שילם אדם שקנה 2 ק " ג עגבניות ? ב | כמה שילם אדם שקנה 1 3 ק " ג עגבניות ? ג | כמה שילם אדם שקנה 1 1 2 ק " ג עגבניות ? ד | כמה שילם אדם שקנה 2 3 4 ק " ג עגבניות ? בדקו את תשובותיכם בעזרת תרגילי הכפל המתאימים : 1 8 ק " ג בננות עולה 6 ש " ח . מיכאל רוצה לקנות 2 1 2 ק " ג בננות . שמעון רוצה לקנות 3 4 ק " ג בננות ? מנחם רוצה לקנות 1 3 4 ק " ג בננות ? מי ישלם פחות מ – 6 ש " ח ? הסבירו . מי ישלם יותר מ – 12 ש " ח ? הסבירו . למנחם יש מטבע של 10 ש " ח . האם יספיק לו הכסף לקניית הבננות ? על פעילות 7 מומלץ לערוך דיון : מדוע לדעתכם קטע היחידה בישר התחתון מחולק ל – 12 חלקים שווים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר