עמוד:66

5 דוד הלך במשך 40 דקות . איזה חלק משעה הלך דוד ? הסבירו איך מצאתם ? הציעו דרך שבה אפשר לבדוק את תשובתכם . 6 מרים רצתה לחשב את ממוצע הציונים שלה בארבעת מבחני המתמטיקה האחרונים . המורה של מרים אינה נוהגת לרשום את הציון על המבחן . המורה רושמת רק כמה שאלות פתרה התלמידה נכון מתוך סך כל השאלות במבחן . מרים יודעת שבכל אחד מהמבחנים כל שאלה מקבלת אותו ניקוד . במבחן הראשון פתרה מרים נכון 4 שאלות מתוך 5 שאלות . במבחן השני פתרה מרים נכון 28 שאלות מתוך 40 שאלות . במבחן השלישי פתרה מרים נכון 27 שאלות מתוך 30 שאלות . במבחן הרביעי פתרה מרים נכון 17 שאלות מתוך 20 שאלות . מצאו : מה הציון של מרים בכל אחד מהמבחנים ? מה הממוצע של ציוני ארבעת המבחנים ? רמז : מצאו תחילה איזה חלק מכל השאלות בכל מבחן פתרה מרים נכון . בעמוד זה אנו חוזרים לתרגל חלק מכמות - מציאת החלק - נושא שנלמד בכיתה ה ' . בפעילות 5 מומלץ לבדוק עם התלמידים את כל הקשרים בין המספרים הבאים לידי ביטוי במשוואת כפל ובתרגיל חילוק . לדוגמה : 40 : 60 = × 60 = 40

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר