עמוד:60

5 זהו סרטוט מוקטן של 3 4 משטח מגרש . מצאו איזה חלק משטח המגרש מייצג כל אחד מהסרטוטים האלה : השטח של 3 4 מהמגרש הוא 60 מ " ר . - מהו השטח של 1 4 מהמגרש ? - מהו שטח המגרש כולו ? 6 הנה ציור המייצג 3 7 ממספר הילדים הנמצאים בגינה . כמה ילדים הם 1 7 ממספר הילדים שבגינה ? איך מצאתם ? כמה ילדים יש בגינה ? איך מצאתם ? 7 אחד משני הציורים האלה מייצג 2 5 ממספר הבנים בכיתה . איזה מהם ? הסבירו . כמה בנים יש בכיתה ? 8 אחד משני הציורים האלה מייצג 4 5 ממספר התלמידים השרים במקהלה . איזה מהם ? הסבירו . כמה ילדים שרים במקהלה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר