עמוד:41

ג חילוק שברים עם המורה 1 א . פתרו . ב . מצאו מה הם שני הגורמים בכל סעיף . עד כה למדתם לפתור תרגילי חילוק שלפחות אחד הגורמים שלהם הוא מספר שלם . ביחידה זו תלמדו לפתור תרגילי חילוק ששני הגורמים שלהם הם שברים . 2 פתרו . ! שני מספרים שהמכפלה שלהם היא 1 נקראים מספרים הפוכים זה לזה . 3 היעזרו בפעילות 2 וענו : מהו המספר ההפוך למספר ? 3 מהו המספר ההפוך למספר ? 1 | א 4 מהו המספר ההפוך למספר ? 16 ב | מהו המספר ההפוך למספר ? 1 7 ג | מהו המספר ההפוך למספר ? 2 6 ד | מהו המספר ההפוך למספר ? 100 בדיקה לאחר פעילות 2 מומלץ לערוך דיון : איך מצאתם את המספר החסר בסעיף ח ? מהו המספר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר