עמוד:49

17 בחנות התבלינים מוכרים אורז מתובל בשני סוגים של שקיות : שקית המכילה 3 4 ק " ג - מחירה 7 1 2 ש " ח . שקית המכילה 1 1 2 ק " ג - מחירה 13 ש " ח . א . ביום א הכינו 15 ק " ג אורז מתובל וארזו אותו בשקיות של 3 4 ק " ג . כמה שקיות אורז הכינו ביום א ? מהו המחיר הכולל של האורז ? כתבו תרגילים מתאימים . ב . ביום ב הכינו 15 ק " ג אורז מתובל וארזו אותו בשקיות של 1 1 2 ק " ג . כמה שקיות אורז הכינו ביום ב ? מהו המחיר הכולל של האורז ? כתבו תרגילים מתאימים . ג . שבוע לאחר מכן הכינו 24 ק " ג אורז מתובל וארזו אותו בשני סוגים של שקיות : 8 שקיות של 1 1 2 ק " ג והשאר בשקיות של 3 4 ק " ג . כמה שקיות של 3 4 ק " ג הכינו ? מהו המחיר הכולל של האורז ? כתבו תרגילים מתאימים . ד . המוכר בחנות התבלינים מכר 7 שקיות של 3 4 ק " ג אורז מתובל . מהו סכום הכסף שקיבל תמורתן ? כתבו תרגיל מתאים . אתגר ה . אריאל קנה בחנות התבלינים אורז מתובל ב – 101 ש " ח . הוא קנה שתי שקיות של 1 1 2 ק " ג ואת השאר בשקיות של 3 4 ק " ג . כמה שקיות של 3 4 ק " ג אורז קנה אריאל ? כתבו תרגילים מתאימים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר