עמוד:37

פעילויות חקר 1 לפניכם סרטוטים מוקטנים של שלוש יריעות בד שצורתן מלבן . ( כל מלבן הוקטן באופן שונה . ) א . איזה חלק ממלבן א הוא לבן ? המידות של יריעה א הן 4 מטרים ו – 6 מטרים . מהו השטח של החלק הלבן במ " ר ? כתבו תרגילים מתאימים והסבירו . ב . איזה חלק ממלבן ב הוא לבן ? מידות יריעה ב הן 3 מטרים ו – 1 מטר . מהו השטח של החלק הלבן במ " ר ? כתבו תרגילים מתאימים והסבירו . ג . איזה חלק ממלבן ג הוא לבן ? מידות יריעה ג הן 1 1 3 מטרים ו – 2 מטר . מהו השטח של החלק הלבן במ " ר ? כתבו תרגילים מתאימים והסבירו . ד . מצאו את מידותיו של מלבן ששטחו 3 מ " ר . ( אתם יכולים להיעזר בסרטוט מוקטן . ) הציעו לפחות שתי אפשרויות והסבירו איך מצאתם . בסיום הפעילות מומלץ לערוך דיון על כל אחד מהסעיפים א - ג : כיצד מצאתם איזה חלק מכל מלבן הוא לבן ? כיצד מצאתם את השטח של החלק הלבן ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר