עמוד:30

- בנו של משה רצה למצוא מהו 1 3 של 5 6 מהשדה ונעזר בתרגיל חילוק : = 5 6 : 3 = 1 15 : 3 גם הוא מצא ששטח חלקת הפלפלים הוא מהשדה . - נכדתו של משה ראתה שלחלקת הפלפלים יש צורת מלבן שמידותיו הן 1 3 ( מאורך צלע אחת של השדה ) ו – 5 ( מאורך הצלע האחרת של השדה ) . מכיוון ששטח מלבן שווה למכפלת אורכי הצלעות שלו , היא כתבה תרגיל כפל ופתרה כך : = 1 3 × 5 6 = 1 3 × × 5 שטח חלקת הפלפלים הוא מהשדה . ! שימו לב : בכפל שברים כופלים מונה במונה ומכנה במכנה . - מה דעתכם על דרכי הפתרון של משה ובני משפחתו ? - האם משה ובני משפחתו הגיעו כולם לאותה תוצאה ? - האם קיבל משה מענק ? הסבירו . ב . דינה עיבדה 2 3 משטח השדה שלה . על 4 5 מהשטח המעובד היא גידלה פלפלים . נבדוק על איזה חלק מהשדה גידלה דינה פלפלים . מצאו 4 5 מ – 2 השדה בעזרת חישוב השטח של חלקת הפלפלים שצורתה מלבן . מידות המלבן הן 4 5 ( מאורך צלע אחת של השדה ) ו – 2 ( מאורך הצלע האחרת של השדה ) . פתרו את תרגיל הכפל המתאים : מצאו את שטח חלקת הפלפלים בדרכים נוספות ( ציור , ישרי מספרים , טבלה או תרגילים אחרים ) . האם קיבלתם תוצאות שוות בדרכים השונות ? הסבירו . האם קיבלה דינה מענק ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר