עמוד:28

א | בגן " נרקיס " שטח החצר הוא 1 2 דונם . על 1 3 משטח החצר יש מתקני משחקים . על כמה דונמים יש מתקני משחקים ? פתרו : מצאו את המספרים המתאימים לנקודות המסומנות . בדקו את תשובתכם בציור . ב | בגן " כלנית " שטח החצר הוא 3 5 דונם . אזור מתקני המשחקים הוא 2 3 משטח החצר . על כמה דונמים יש מתקני משחקים ? פתרו : מצאו את המספרים המתאימים לנקודות המסומנות . ג | בגן " נורית " שטח החצר הוא 2 5 דונם . על 1 4 משטח החצר יש מתקני משחקים . על כמה דונמים יש מתקני משחקים ? הסבירו . חשוב לציין שהמלבן מייצג רק את הגודל של שטח גן הילדים והחצר ( ולא את צורתם ) . ציור המלבן הוא לצורך מציאת החלק המבוקש . התלמידים יכולים לחלק את המלבן בדרכים שונות . דרך החלוקה אינה חשובה . כדי לדעת איזה חלק התקבל , מומלץ שבחלוקה השנייה יחלקו התלמידים את כל אחד מהחלקים שהתקבלו בחלוקה הראשונה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר