עמוד:11

3 5 | א 11 מעמודי החוברת הם 45 עמודים . כמה עמודים הם 1 5 מעמודי החוברת ? כמה עמודים יש בחוברת ? ב 1 4 | מעמודי הספר הם 40 עמודים . כמה עמודים הם 3 4 מעמודי הספר ? כמה עמודים יש בספר ? ג | באולם יש 480 מקומות ישיבה . כמה מקומות הם 2 3 ממקומות הישיבה ? כמה מקומות הם 5 6 ממקומות הישיבה ? 12 השלימו . בפתרון פעילות 11 אפשר להיעזר בישרי המספרים כפי שנלמד בפרקים הקודמים ( ראו דוגמה בעמוד 53 בספר 1 לכיתה ו ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר