עמוד:4

יחידה ג עוסקת בחילוק שברים . ביחידה זו מקשרים בין פתרון תרגילי חילוק שברים בדרך שנלמדה עד כה ובין פתרון התרגילים בעזרת האלגוריתם המקובל שבו במקום לחלק במספר כופלים במספר ההפוך לו . הנה דוגמה לפתרון התרגיל 3 5 : 2 בשתי דרכים : דרך אחת - בעזרת הרחבה : 3 5 : 2 = 1 6 0 : 2 = 1 3 0 דרך אחרת - בעזרת כפל במספר ההפוך : . 3 5 : 2 = 3 5 × 1 2 = 1 3 0 יחידה ד עוסקת במשמעות של חלק מכמות ויש בה שאלות מסוגים שונים . כפל וחילוק מספרים עשרוניים שתי היחידות הפותחות את הפרק הן אלה : יחידה א - כפל מספרים עשרוניים ב – , 10 ב – 100 וב –1000 יחידה ב - חילוק מספרים עשרוניים ב – 10 וב – . 100 התלמידים משתמשים בידע זה כדי להמיר יחידות מידה שונות . דוגמה לפתרון תרגיל כפל : = 1 . 25 × 10 מפלגים את 1 . 25 לפי המבנה העשרוני : 1 . 25 = 1 + 0 . 2 + 0 . 05 מכפילים כל מחובר ב – : 10 1 . 25 × 10 = ( 1 + 0 . 2 + 0 . 05 ) × 10 = 1 × 10 + 0 . 2 × 10 + 0 . 05 × 10 = 10 + 2 + 0 . 5 = 12 . 5 התלמידים לומדים לכפול ולחלק ב – 10 וב – 100 גם בעזרת הכללים הנהוגים של הזזת הנקודה העשרונית . יחידה ג - כפל מספרים עשרוניים הנה דוגמה לפתרון התרגיל = 3 . 25 × 2 . 4 בדרכים שונות : א . פתרון המתבסס על הבנת המבנה העשרוני : נעזרים בפתרון התרגיל בשלמים : 325 × 24 = 7 , 800 כשמשווים בין התרגיל הנתון לתרגיל בשלמים , מוצאים שהגורם הראשון , , 3 . 25 גדל פי , 100 והגורם השני , , 2 . 4 גדל פי . 10 מכאן שהמכפלה של התרגיל בשלמים גדולה פי 100 × 10 ) 1 , 000 ) מהמכפלה של המספרים העשרוניים . מכאן הפתרון : 3 . 25 × 2 . 4 = 7 . 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר