עמוד:3

למשפחה , בחוברת זו יש שלושה פרקים . לפניכם תיאור של כל אחד מהם . שברים הנושאים המרכזיים בפרק הם כפל שברים וחילוק שברים . עד כה למדו התלמידים לפתור תרגילי כפל וחילוק שבהם אחד הגורמים לפחות הוא מספר שלם . דוגמאות : את התרגילים הם למדו לפתור בדרך שלא כללה אלגוריתמים פורמליים אלא הסתמכה על מצבים מהמציאות . בפרק זה , שברים - חלק ו , ילמדו התלמידים את האלגוריתמים הפורמליים , ובעזרתם יפתרו את שאר הסוגים של תרגילי כפל שברים וחילוק שברים . הלימוד יתבסס על הידע הקודם של התלמידים . ביחידה א יש פעילויות חזרה והעמקה על נושאים שנלמדו בפרקי השברים הקודמים . יחידה ב עוסקת בכפל שברים . ביחידה זו מקשרים בין מציאת הערך של חלק ( חלק מכמות ) בדרך שנלמדה עד כה ובין הדרך הפורמלית לפתרון - בעזרת תרגיל של כפל שברים . כמו כן מקשרים בין מציאת שטח בעזרת ציור ובין מציאת שטח בעזרת תרגיל כפל . דוגמאות : 3 . 1 כמה הם 4 מ – 12 מ " ר ? דרך אחת : 12 : 4 = 3 3 × 3 = 9 דרך אחרת : בעזרת תרגיל כפל : . 12 × 3 4 = 4 36 = 9 3 כלומר , 4 מ – 12 מ " ר הם 9 מ " ר . הערה : את שתי הדרכים מלווים בהדגמות מוחשיות . 1 3 . 2 כמה הם 4 מ – 2 מ " ר ? א . תחילה מציירים מלבן המייצג 1 מ " ר , מחלקים אותו לשני חלקים 1 שווים וצובעים 2 מ " ר . ב . מחלקים שוב ל – 4 חלקים שווים ומסמנים 3 מהחלקים הצבועים . דרך אחת - רואים בציור ש – 3 4 מ – 1 2 מ " ר הם 3 חלקים מתוך 3 8 חלקים שווים , ולכן הפתרון הוא 8 מ " ר . דרך אחרת - מחשבים את שטח החלק המתאים בעזרת תרגיל כפל : 1 3 אורכי הצלעות של המלבן הצבוע הם 4 מאורך אחת הצלעות של המלבן המקורי , ו – 2 מאורך הצלע 3 האחרת 1 של המלבן 3 המקורי , ולכן התרגיל המתאים הוא זה : . 3 4 × 1 2 = 3 8 כלומר , 4 מ – 2 מ " ר הם 8 מ " ר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר