עמוד:96

4 כמה סנטימטרים הם שלושה מטרים ו - 25 סנטימטרים ? פתרון שלב : 1 תרגיל : תשובה : שלב : 2 תרגיל : תשובה : 5 כמה משבצות בסך הכול יש כאן ? פתרון שלב : 1 כמה משבצות יש במלבן הגדול ? תרגיל : תשובה : שלב : 2 כמה משבצות יש בסך הכול ? תרגיל : תשובה : נעמה פתרה את השאלה הזאת בתרגיל אחד : 20 × 5 + 2 = 102 האם הפתרון של נעמה נכון ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר