עמוד:90

א חזרה והעמקה בלונה פארק 1 בתור לרכבת ההרים עמדו 12 ילדים . המפעיל הודיע שיפעיל את הרכבת רק כשיהיו 25 ילדים לפחות . לכמה ילדים לפחות הם היו צריכים לחכות ? חישוב : תשובה : 2 רכבת ההרים הופעלה כשהיו עליה 25 ילדים . מספר המקומות שיש בה גדול ב - 15 ממספר הילדים שהיו עליה . כמה מקומות יש ברכבת ההרים ? חישוב : תשובה : 3 דינה חיכתה להפעלת הרכבת במשך 20 דקות . היא שמחה שמשך זמן ההמתנה שלה היה קטן פי 2 ממשך הזמן שחיכתה ברכה בתור . כמה זמן חיכתה ברכה בתור ? חישוב : תשובה : 4 דינה אמרה : " אמנם חיכיתי זמן רב בתור לרכבת ההרים , אך משך הזמן שאני מתכוונת לבלות בלונה פארק גדול פי 10 ממשך הזמן שחיכיתי בתור . " כמה זמן התכוונה דינה להיות בלונה פארק ? חישוב : תשובה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר