עמוד:81

7 השתמשו במספרים האלה וכתבו תרגילי חיבור מתאימים בכל טור בטבלה . פתרו את התרגילים . 450 , 000 350 , 000 45 , 000 35 , 000 250 , 000 520 , 000 900 , 500 870 , 000 450 , 000 הסכום קטן ממיליון הסכום גדול ממיליון 8 השלימו כך שהתוצאה תהיה קטנה מארבעה מיליון . - 6 , 000 , 000 < 4 , 000 , 000 - 6 , 000 , 000 < 4 , 000 , 000 - 6 , 000 , 000 < 4 , 000 , 000 - 6 , 000 , 000 < 4 , 000 , 000 - 6 , 000 , 000 < 4 , 000 , 000 מהו המספר הגדול ביותר שניתן להשלים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר