עמוד:76

3 השלימו את הטבלה . 4 פתרו . | 910 , 000 + 3 , 500 = א = | 620 , 000 + 25 , 000 ב = | 620 , 000 - 500 , 000 ג = | 640 , 000 - 30 , 000 ד | 850 , 000 + 70 , 000 = ה = | 1 , 060 , 000 - 60 , 000 ו = | 1 , 200 , 000 - 400 , 000 ז = | 500 , 000 + 600 , 000 ח בדיקה : אם פתרתם נכון , קיבלתם את התוצאות האלה ( בסדר אחר ) : . 920 , 000 1 , 000 , 000 610 , 000 645 , 000 913 , 050 1 , 100 , 000 800 , 000 120 , 000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר