עמוד:75

ה מספרים גדולים ממיליון איך קוראים מספרים גדולים ? כדי להקל את הקריאה רושמים פסיק ( , ) בין קבוצות של 3 ספרות מימין לשמאל . כל קבוצה קוראים כמספר נפרד ומוסיפים את שם הקבוצה ( חוץ מיחידות ) . אפשר להיעזר בטבלת המבנה העשרוני . לדוגמה : . 23 , 456 , 345 את המספר קוראים כך : עשרים ושלושה מיליון , ארבע מאות חמישים ושישה אלף , שלוש מאות ארבעים וחמש . 1 השלימו את הסדרות בקפיצות שוות . | 970 , 000 980 , 000 א | 1 , 000 , 000 2 , 000 , 000 ב | 10 , 000 , 000 20 , 000 , 000 ג 2 השלימו מספרים במקומות המסומנים . א . קפיצות של 100 , 000 ב . קפיצות של 1 כאן מתאים רב - דף . 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר