עמוד:69

4 מתחו קו ממספר למספר לפי הגודל . 5 פרקו כל מספר לפי המבנה העשרוני . דוגמה 200 , 020 = 2 100 , 000 + 2 10 | 200 , 022 = א = | 220 , 020 ב = | 222 , 000 ג = | 202 , 200 ד 6 פתרו . | 4 × 100 , 000 + 5 × 1 , 000 + 8 × 100 = א = | 2 × 100 , 000 + 7 × 100 + 8 × 10 ב = | 3 × 100 , 000 + 8 × 10 , 000 + 9 × 1 , 000 ג

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר