עמוד:67

ד המספרים עד מיליון 1 איך קוראים את המספר ? 100 , 000 ניעזר בטבלת המבנה העשרוני כך : במילים : מאה אלף איך קוראים את המספר ? 257 , 520 ניעזר בטבלת המבנה העשרוני כך : במילים : מאתים חמישים ושבעה אלף , חמש מאות ועשרים דיון : א . הספרה 5 מופיעה פעמיים במספר . 257 , 520 איזה ערך היא מייצגת בכל אחד מהמקומות ? ב . הספרה 2 מופיעה פעמיים במספר . איזה ערך היא מייצגת בכל אחד מהמקומות ? 2 לפניכם המספר . 202608 א . כתבו את המספר בטבלת המבנה העשרוני . ב . סמנו פסיק במקום המתאים במספר שלמעלה כדי להקל את הקריאה . ג . כתבו את המספר במילים . ד . מהי ספרת המאות של המספר ? ה . הספרה 2 מופיעה פעמיים במספר . איזה ערך הספרה 2 מייצגת בכל אחד מהמקומות ? ו . איזה ערך הספרה 8 מייצגת במספר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר