עמוד:64

חיבור וחיסור במאונך 1 כתבו את התרגילים במאונך ופתרו . | 12 , 375 + 10 , 423 = א | 23 , 103 + 4 , 879 = ב | 519 + 28 , 768 = ג | 1 , 620 + 10 , 620 = ד | 10 , 507 + 10 , 535 = ה | 27 , 802 + 12 , 410 = ו | 20 , 035 + 14 , 643 = ז | 10 , 273 + 77 , 370 = ח | 65 , 208 + 9 , 628 = ט בדיקה : אם פתרתם נכון , שלושת הסכומים בכל שורת תרגילים מורכבים מאותן ספרות , אך בסדר אחר . כאן מתאים רב - דף . 17

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר