עמוד:62

3 בכל תרגיל השלימו מספרים מתאימים מתוך המספרים הנתונים וכתבו + או - כדי להגיע לתוצאה המבוקשת . | 30 , 000 5 , 000 25 , 000 15 , 000 א = 45 , 000 = 55 , 000 = 10 , 000 = 25 , 000 | 2 , 000 4 , 000 18 , 000 22 , 000 26 , 000 ב = 20 , 000 = 20 , 000 = 30 , 000 = 22 , 000 | 2 , 000 7 , 000 29 , 000 30 , 000 31 , 000 ג אתגר = 28 , 000 = 36 , 000 = 24 , 000 = 60 , 000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר