עמוד:61

ג פעולות במספרים עד 100 , 000 1 פתרו . | א = 25 , 500 + 500 = 25 , 500 + 50 , 000 = 25 , 500 + 5 , 000 | ב = 71 , 910 - 10 = 71 , 910 - 1 , 000 = 71 , 910 - 1 | ג 50 , 105 + = 52 , 105 50 , 105 + = 50 , 155 50 , 105 - = 50 , 000 50 , 105 - = 100 2 הסכום 50 , 000 כתבו תרגילים שונים . אם אי - אפשר סמנו . X | + = 50 , 000 + = 50 , 000 א מספרזוגי מספרזוגי מספרזוגי מספרזוגי | + = 50 , 000 + = 50 , 000 ב מספראי - זוגי מספראי - זוגי מספראי - זוגי מספראי -זוגי | + = 50 , 000 + = 50 , 000 ג מספראי - זוגי מספרזוגי מספראי - זוגי מספרזוגי | + + = 50 , 000 ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר