עמוד:54

3 השלימו את הסדרות בקפיצות שוות , וכתבו מה גודל הקפיצה בכל סדרה . | 35 , 725 35 , 735 35 , 745 א גודל הקפיצה : | 24 , 001 25 , 001 26 , 001 ב גודל הקפיצה : | 42 , 000 46 , 000 ג גודל הקפיצה : | 14 , 203 24 , 203 ד גודל הקפיצה : 4 השלימו את הסדרות בקפיצות שוות . | 1 , 900 2 , 200 א | 20 , 400 15 , 400 ב | 10 , 994 10 , 997 ג | 20 , 805 20 , 800 ד | 93 , 805 83 , 805 ה כאן מתאים רב - דף . 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר