עמוד:51

16 כתבו כל מספר בספרות . עשרת אלפים ומאה עשרת אלפים ועשר אחד עשר אלף עשרת אלפים ואחת בדיקה : אם כתבתם נכון , בכל מספר הספרה 1 מופיעה פעמיים והספרה - 0 שלוש פעמים . 17 השלימו את הטבלה . המספר בספרות המספר במילים 13 , 009 עשרים ושבעה אלף , חמש מאות וחמש 20 , 289 שמונים ושלושה אלף ותשע חמישים ושניים אלף ושבעים ארבעים אלף וחמש 103 , 103 66 , 606 66 , 660 עשרת אלפים שש מאות ושלוש מספר חמש -ספרתי מספר ארבע -ספרתי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר