עמוד:50

12 פתרו . | 10 , 850 + 6 , 000 = א = | 55 , 400 - 5 , 400 ב | 23 , 350 - 300 = ג = | 70 , 405 + 3 , 000 ד 13 השלימו ספרות מתאימות . | 34 , 675 < 3 , 3 2 0 א 34 , 675 < 3 4 , 2 0 34 , 675 < 3 , 2 0 | 8 5 , 3 < 0 , 7 7 ב 8 5 , 3 < 8 , 7 7 8 5 , 3 < 58 , 2 0 41 כתבו מספרים מתאימים . א . המספר החמש - ספרתי הגדול ביותר שסכום הספרות שלו הוא 4 המספר החמש - ספרתי הקטן ביותר שסכום הספרות שלו הוא 4 ב . המספר החמש - ספרתי הגדול ביותר שסכום הספרות שלו הוא 11 המספר החמש - ספרתי הקטן ביותר שסכום הספרות שלו הוא 11 15 כתבו מספרים הגדולים מעשרים אלף ותשע וקטנים מעשרים אלף ומאתיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר